Duurzaamheid

In al onze Recycling activiteiten staat het creëren
van duurzaamheid voorop. Voor leveranciers, afnemers,
medewerkers, zakenpartners en de landen waar
Kamstra Recycling actief is.

Wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame
ontwikkeling voor huidige en toekomstige generaties.
Economische doelstellingen wegen wij daarom steeds
af tegen de sociale en milieugevolgen daarvan.
Kamstra Recycling kiest daarom voor een systematische
benadering van milieuoplossingen.

Ons doel? Het continue verbeteren van onze milieuprestaties.

De mate van succes van Kamstra Recycling BV,
zowel nu als in de toekomst, is voor een belangrijk deel
afhankelijk van de kwaliteit van onze medewerkers. Het
leveren van een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling
voor toekomstige generaties is daarom het uitgangspunt
van Kamstra Recycling BV.

     
 
   
    ALGEMENE VOORWAARDEN

DISCLAIMER