Vernietiging

Als de aangeboden producten door de schredder zijn geweest,
moet de administratieve afhandeling nog gebeuren.
P.F. Kamstra Recycling BV heeft een online verbinding met
de LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen). Daar worden elke
maand de door ons verwerkte en opgehaalde producten gemeld
zodat uw afval-administratie op orde is.

Transport documenten: Ook heeft P.F. Kamstra Recycling BV
een Cat.3 erkenning als intermediair, bij alle ophalingen z
ullen wij dan ook zorg dragen voor de benodigde
handelsdocumenten die bij de verwijderingen en transport
van deze producten benodigd zijn.

     
 
   
    ALGEMENE VOORWAARDEN

DISCLAIMER