Verwerking

Alle verpakte en onverpakte organische restproducten of
grondstoffen kunnen worden aangeboden. Deze organische
producten worden machinaal gescheiden van verpakking en
inhoud. Hierna worden de verschillende verpakkingsvormen
ter recycling worden aangeboden.

Als de producten zijn ontdaan van de verpakking heeft de
klant het laatste woord over wat er met de organische
fractie gebeurd. Mogelijkheden hiervoor zijn verwerking
tot diervoer, vergisting, compostering, verbranding of
stort (dit alles conform wetgeving).
     
 
   
    ALGEMENE VOORWAARDEN

DISCLAIMER